Υπηρεσίες

Εξειδικευμένες υπηρεσίες από τη Micromed Diagnostics

Η Micromed Diagnostics διαθέτει τμήμα πωλήσεων με στελέχη πολυετούς εμπειρίας, ώστε να παρέχει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών πριν και μετά την πώληση, με κύριο μέλημα την ικανοποίηση των συνεργατών μας.

Η εταιρεία διαθέτει ένα άρτια εξοπλισμένο τεχνικό τμήμα με υπεύθυνο και εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο αναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη των πελατών μας.

Το τμήμα service της  Micromed Diagnostics απαρτίζεται από προσωπικό με πολυετή εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, το οποίο εκτελεί  προγραμματισμένους  προληπτικούς  ελέγχους  , αλλά και τη συντήρηση των μηχανημάτων σύμφωνα με την εγγύηση που παρέχει η εταιρεία.

service2
service1

Η Micromed Diagnostics διαθέτει βαθιά γνώση τόσο για την υπάρχουσα όσο και για την αναπτυσσόμενη τεχνολογία. Προσφέρει βελτιωμένη λειτουργία  με αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματος και δυνατότητα χρήσης νέων τεχνολογιών, ενώ επιτυγχάνει την επίλυση προβλημάτων μέσω της διόρθωσης τυχόν σφαλμάτων.

Με την παράδοση του νέου αναλυτή στον χώρο που θα μας υποδείξετε, το τεχνικό προσωπικό της Micromed Diagnostics  αναλαμβάνει  την εγκατάσταση, τη σύνδεση και τον έλεγχο λειτουργίας του αναλυτή σας.

Εξειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνει την παρουσίαση των βασικών λειτουργιών του νέου αναλυτή σας.