Προϊόντα / Αναλυτές

elecsys

Elecsys 2010 - Ανοσολογικός / Ορμονολογικός

• Πλήρως αυτοματοποιημένος αναλυτής, τυχαίας προσπέλασης 15 παραμέτρων.
• Τεχνολογία ηλεκτροχημειοφωταύγειας (ECL) που παρέχει ύψιστη απόδοση ανάλυσης.
• Ταχύτητα: 88 εξετάσεις ανά ώρα.
• Αποτελέσματα σε 9, 18 ή 27 λεπτά.
• Αυτόματη αραίωση δειγμάτων.
• Ρύγχη μιας χρήσης για την αποφυγή επιμολύνσεων.
• Έγχρωμη οθόνη αφής.
• Τεχνολογία 2D barcode για τα αντιδραστήρια
• Βάρος : 170 κιλά
• Διαστάσεις : 56 x 120 x 73

Cobas e411 - Ανοσολογικός / Ορμονολογικός

• Πλήρως αυτοματοποιημένος αναλυτής, τυχαίας προσπέλασης 18 παραμέτρων.
• Τεχνολογία ηλεκτροχημειοφωταύγειας (ECL) που παρέχει ύψιστη απόδοση ανάλυσης.
• Ταχύτητα: 88 εξετάσεις ανά ώρα.
• Αποτελέσματα σε 9, 18 ή 27 λεπτά.
• Αυτόματη αραίωση δειγμάτων.
• Ρύγχη μιας χρήσης για την αποφυγή επιμολύνσεων.
• Έγχρωμη οθόνη αφής.
• Αναβαθμισμένο πρόγραμμα χειρισμού.
• Τεχνολογία 2D barcode για τα αντιδραστήρια.
• Βάρος : 170 κιλά
• Διαστάσεις : 56 x 120 x 73
cobas

Integra 400 plus - Βιοχημικός

• Πλήρως αυτοματοποιημένος αναλυτής, τυχαίας προσπέλασης 32 παραμέτρων
• Ταχύτητα: 400 εξετάσεις ανά ώρα.
• Xωρητικότητα του δειγματολήπτη : έως και 90 δείγματα, συνεχής φόρτωση.
• Αυτόματη αραίωση δειγμάτων.
• Δυνατότητα ανάλυσης επειγόντων δειγμάτων.
• Aισθητήρες πίεσης για έλεγχο της δειγματοληψίας και ανίχνευση θρόμβων
• Αρχές μέτρησης:
Φωτομετρία (Absorbance photometry) για τον προσδιορισμό των βασικών βιοχημικών εξετάσεων
Φθοροπολωσιμετρία (Fluorescence polarimetry) για τον προσδιορισμό επιπέδων φαρμάκων και ορμονών θυροειδούς
Θολοσιμετρία (Turbidimetry) για τη μέτρηση ειδικών πρωτεϊνών και ναρκωτικών ουσιών
Ποτενσιομετρία (ion-selective electrode potentiometry) για τον προσδιορισμό ηλεκτρολυτών
• Βάρος : 230 κιλά
• Διαστάσεις : 66 x 135 x 75

Sysmex Xp300 - Αιματολογικός

• Αιματολογικός αναλυτής 3 πληθυσμών λευκοκυτταρικού τύπου και 17 παραμέτρων
• Ταχύτητα : 60 δειγμάτων ανά ώρα
• 3 ιστογράμματα: RBC | WBC | PLT
• Αποθηκευτική ικανότητα : 40.000 δειγμάτων
• Ενσωματωμένο εκτυπωτή
• Έγχρωμη οθόνη LCD
• Barcode για την αναγνώριση δειγμάτων και αντιδραστηρίων
• Όγκος δείγματος:
≈50μl (ολικό αίμα)
≈20μL (προαραιωμένο αίμα)
• Βάρος : 30 κιλά
• Διαστάσεις : 42 x 48 x 35
xs1000

Sysmex Xs1000i αιματολογικός

• Αιματολογικός αναλυτής 5 πληθυσμών και 21 παραμέτρων σε λειτουργία ολικού αίματος
• Μονή λειτουργία δείγματος : 60 εξετάσεις ανά ώρα
• Aυτόματη λειτουργία δείγματος : 53 εξετάσεις ανά ώρα
• Όγκος δείγματος
50μl (ολικό αίμα)
20μL (προαραιωμένο αίμα)
• Αποθηκευτική ικανότητα:
10.000 δείγματα (συμπ. γραφικών )
5.000 πληροφορίες ασθενών
1,000 επιλεκτικές εντολές δοκιμών
• Διαστάσεις / Βαρος Xs1000i : 32 x 40 x 41 / 24
• Διαστάσεις / Βαρος Xs1000i με sampler : 45 x 42 x 63 / 38

Sysmex Xt1800i Αιματολογικός

• Αιματολογικός αναλυτής 5 πληθυσμών και 24 παραμέτρων
• Μονή λειτουργία δείγματος : 80 εξετάσεις ανά ώρα
• 3 ιστογράμματα: RBC | WBC | PLT
• Όγκος δείγματος
Closed Mode: 150μL
Manual Mode: 85μL
• Αποθηκευτική ικανότητα:
10.000 δείγματα (συμπ. γραφικών )
5.000 πληροφορίες ασθενών
1,000 επιλεκτικές εντολές δοκιμών
• Βάρος : 59 κιλά
• Διαστάσεις : 53 x 63 x 72
xt1800i
spotlyte

Spotlyte ηλεκτρολυτων

• Αναλυτής ηλεκτρολυτών με ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια (ISE).
• Απαιτούμενο δείγμα : whole blood/serum/plasma/ urine
• Όγκος δείγματος
100 μL whole blood, serum, plasma,
60 μL capillary or 400 μL diluted (1:10) urine
• Χρόνος Ανάλυσης (blood) : 55 sec
• Χρόνος Ανάλυσης (urine) : 90 sec
• Αποθηκευτική ικανότητα: 128 δειγματα
• Ενσωματωμένο εκτυπωτή
• Βάρος : 5,8 κιλά
• Διαστάσεις : 24 x 42 x 20

Avl 9180 Ηλεκτρολυτών

• Απαιτούμενο δείγμα : whole blood/serum/plasma/ dialysate/urine
• Όγκος δείγματος : 95µL
• Χρόνος Ανάλυσης : 50 sec
• 60 εξετάσεις ανά ώρα (χωρίς εκτύπωση)
• 45 εξετάσεις ανά ώρα (με εκτύπωση)
• Αυτόματη βαθμονόμηση ηλεκτροδίων και αναρρόφηση δείγματος από σύριγγα ή τριχοειδικό σωλήνα
• Ενσωματωμένο εκτυπωτή
• Βάρος : 6 κιλά
• Διαστάσεις : 33 x 31 x 29
avl9180